Speel GRATIS gokspelletjes
In totaal gewonnen in toernooien $461,095

WELKOM BIJ FREE SLOTS LAND!

Kies één van onze gokautomaten om er

GRATIS te SPELEN

of doe mee aan het toernooi, waar

je iedere dag $50, $25 of $10 kunt WINNEN!

Sluit je aan bij onze fanclubs op Facebook en Twitter, om meer krediet, ronden en resets te krijgen!

Haunted
Haunted
Heavenly Reels
Heavenly Reels
Jokers Tricks
Speel en Win het toernooi van vandaag!

Privacy-beleid

Welkom bij FreeSlotsLand.eu, waar je de beste gratis online gokspelletjes en dagelijkse toernooien voor geldprijzen zult aantreffen. We verkopen nooit persoonlijke gegevens en we voeren alle verwerkingshandelingen uit in strikte overeenstemming met de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming ("GDPR") (met name maar niet beperkt tot artikel 6, lid 1, onder b) tot en met f) en artikel 28).

Voor de doeleinden van dit Privacybeleid betekent persoonlijke gegevens alle informatie met betrekking tot een herkenbare persoon, dwz informatie die een persoon kan identificeren, hetzij op naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatiecode, of op enige andere factor die specifiek is voor hun persoonlijke identiteit.

We verzekeren alle spelers dat hun gegevens niet aan derden worden verstrekt tenzij wettelijk vereist.

Introductie

MPC Media Ltd. (verder de "Onderneming" genoemd) biedt bezoekers van FreeSlotsLand.eu de mogelijkheid zichzelf gratis te vermaken met gokspelletjes. Deze spelletjes worden uitsluitend beschikbaar gesteld ten behoeve van vermaak.

De Onderneming doet haar uiterste best jouw privacy te waarborgen en te voldoen aan de van toepassing zijnde wetgeving op het gebied van de bescherming van gevoelige gegevens. Daarom heeft de Onderneming dit privacy-beleid geformuleerd, zodat ze voor jou inzichtelijk kan maken op welke wijze jouw persoonlijke informatie verzameld en gebruikt wordt en hoe deze informatie wordt beschermd. Mocht je om de een of andere reden problemen hebben met het begrijpen van de tekst van dit privacy-beleid, stuur je vragen dan alsjeblieft naar support@freeslotsland.eu, zodat we ze zo snel mogelijk kunnen behandelen.

Lees dit Privacy-beleid, de Veel gestelde vragen en de Voorwaarden en regels alsjeblieft goed door en zorg ervoor dat je ze goed begrijpt.

Het verzamelen van persoonsgebonden en identificeerbare gegevens

De Onderneming verzamelt persoonsgebonden en identificeerbare gegevens als je op FreeSlotsLand.eu komt, deze website voor entertainment-doeleinden gebruikt, deelneemt aan de dagelijkse toernooien, om hulp verzoekt en als je onderzoeksvragen beantwoord of reageert op enquêtes, die gerelateerd zijn aan FreeSlotsLand.eu. De persoonsgebonden en identificeerbare informatie, die de Onderneming over jou verzameld, kan bijvoorbeeld betrekking hebben op je voor- en achternaam, je e-mailadres, je huisadres, je geboortedatum en andere informatie zoals je IP-adres, van welke browser je gebruik maakt. Al deze zaken worden door het besturingssysteem ingezameld als je je bij FreeSlotsLand.eu laat registreren of als je meewerkt aan enquêtes of onderzoeken, die worden uitgevoerd door de Onderneming.

De verwerking van persoonsgebonden en identificeerbare gegevens

De persoonsgebonden en identificeerbare gegevens, die je de Onderneming ter beschikking hebt gesteld bij het aanklikken van FreeSlotsLand.eu en/of bij je registratie, zullen bewerkt worden ten behoeve van één of meerdere van de volgende doeleinden: (I) om de Onderneming in staat te stellen jou te voorzien van entertainment-service, verstrekt door de Onderneming (zoals bijvoorbeeld via FreeSlotsLand.eu); (II) om ondersteunende diensten te verstrekken en informatie-aanvragen te beantwoorden; (III) om de prijzen, die je in de dagelijkse toernooien hebt gewonnen, over te maken naar gerelateerde derde partijen; (IV) om reclame te maken voor diensten of producten van de Onderneming; (V) om je op de hoogte te stellen van updates van de services of producten van de Onderneming; (VI) om één van de bovengenoemde doeleinden te ondersteunen.

De openbaarmaking van persoonsgebonden en identificeerbare gegevens

Je persoonsgebonden en identificeerbare gegevens kunnen ten behoeve van de hierboven genoemde doeleinden ter verdere bewerking bekendgemaakt worden aan één of meer van de volgende ontvangers: (I) willekeurig welke onderneming binnen MPC Media Ltd. en hun werknemers die behoefte hebben aan kennis van deze gegevens; (II) willekeurig welke derde partij die de Onderneming bepaalde diensten verstrekt om haar in staat te stellen jou haar entertainment-service te verlenen; (III) willekeurig welke derde partij die diensten verstrekt die verband houden met de besturing van FreeSlotsLand.eu; (IV) willekeurig welke potentiële kopers van of investeerders in de Onderneming.

De Onderneming staat garant voor het feit dat jouw gegevens niet zullen worden verstrekt aan overheidsorganen, met uitzondering van gevallen, waarin dit door de wet wordt voorgeschreven.

Veiligheid van persoonsgebonden en identificeerbare gegevens

De Onderneming verklaart dat ze zodanige technische maatregelen, voorschriften en veiligheidsvoorzieningen heeft genomen, dat jouw persoonsgebonden en identificeerbare gegevens op in de branch gebruikelijk niveau beschermd en gewaarborgd worden tegen toegang door onbevoegden, tegen oneigenlijk gebruik, openbaarmaking of ongeauthoriseerde wijzigingen. Alle werknemers van de Ondernemer en de overige ontvangers van jouw persoonsgebonden en identificeerbare gegevens zijn verplicht jouw privacy te respecteren.

Jouw rechten in relatie tot de persoonsgebonden en identificeerbare gegevens

Je kunt op willekeurig welk moment een e-mail naar support@freeslotsland.eu sturen met hierin het verzoek een kopie te ontvangen van je eigen persoonsgebonden en identificeerbare gegevens of om willekeurig welke onjuistheden te corrigeren. Je kunt op willekeurig welk moment de aanbiedingen per e-mail, die door de Onderneming verstuurd worden vanaf FreeSlotsLand.eu, afzeggen door een e-mail naar support@freeslotsland.eu te versturen met als onderwerp het woord “Remove“.

Cookies

Zodra je de website betreedt is gerechtigd je een permanente cookie toe te sturen. Dit is een klein bestand, dat normaliter op de harde schijf van je computer opgeslagen zal worden. Cookies kunnen helpen jou bij je volgende bezoek aan FreeSlotsLand.eu te herkennen, zodat statistische gegevens over jouw gebruik van onze diensten bijgehouden kunnen worden. Je kunt de cookie weigeren op het moment dat hij naar je computer verstuurd wordt en de instellingen van je browser zo afstellen, dat je browser geen cookies accepteert. In dat geval moet je er wel rekening mee houden dat het kan voorkomen dat jou de toegang tot bepaalde delen van FreeSlotsLand.eu om legitieme veiligheidsredenen ontzegd kan worden.

Bescherming van minderjarigen

De diensten van FreeSlotsLand.eu zijn niet bestemd voor noch gericht op minderjarige personen. Iedere persoon die de Onderneming zijn persoonsgebonden en identificeerbare gegevens verstrekt verklaart dat hij 18 jaar of ouder is of binnen zijn eigen rechtsgebied de meerderjarige leeftijd heeft bereikt. De Onderneming behoudt zich het recht voor persoonsgebonden en identificeerbare gegevens, die verstrekt werden door minderjarigen, af te wijzen of zelfs te verwijderen.

Het bewaren van persoonsgebonden en identificeerbare gegevens

De Onderneming garandeert dat jouw persoonsgebonden en identificeerbare gegevens niet bewaard of voor de in dit Privacy-beleid genoemde doeleinden gebruikt zullen worden voor een periode die langer duurt dan nodig is.

De Onderneming behoudt zich het recht voor dit Privacy-beleid op willekeurig welk moment te wijzigen of aan te passen, om zo te reageren op veranderingen in de van toepassing zijnde wetgeving op het gebied van data-beveiliging en privacy. Wanneer er wijzigingen mochten plaatsvinden die betrekking hebben op het bewerken en openbaar maken van persoonsgebonden en identificeerbare gegevens, zul je hier zo snel mogelijk over geïnformeerd worden en zonodig, als deze wijziging betrekking heeft op nieuw toegevoegde bewerkingsdoeleinden, wordt je ook benaderd om je toestemming te geven. Wees je alsjeblieft bewust van het feit dat dit Privacy-beleid onderhevig is aan veranderingen, check het dus regelmatig na.

Het toernooi van vandaag loopt af op

Score
Prijs
1.
107053.00
$50
2.
6976.00
$25
3.
1908.00
$10
4.
1872.00
5.
1592.00
6.
1476.00
7.
1380.00
8.
1368.00
9.
1352.00
10.
1336.00